संपर्क - 9890269698 वेळ - सकाळी १० ते सायं ७ वाजेपर्यंत

नोंदणी फॉर्म

Returning user?
माहिती इंग्रजीत भरली तरी चालेल !
वधू / वर संपूर्ण नाव
उमेदवार
उपजात
उंची
वर्ण
रक्‍तगट
जन्‍मदिनांक (दिनांक 01/12/2000 या फॉरमॅट मध्‍ये असा टाकावा)
जन्‍मवेळ
जन्‍मठिकाण
अपंगत्‍व असल्‍यास माहीती
शिक्षण
पदवी तपशिल
व्‍यवसाय
नोकरी / व्‍यवसायाचे नाव
नोकरी / व्‍यवसायाचे ठिकाण
नोकरी / व्‍यवसाय पदनाम
नोकरी / व्‍यवसाय मासिक उत्‍पन्‍न
स्‍थावर मालमत्‍ता (शेती/घर) माहीती
वडीलांचे संपूर्ण नाव
आईचे संपूर्ण नाव
विवाहीत भावांची नावे
अविवाहीत भावांची नावे
विवाहीत बहिणींची नावे
अविवाहीत बहिणींची नावे
मामांची नावे
मामांची गावे
नातेवाईकांची आडनावे
नातेवाईकांची गावे
अपेक्षा
वैयक्तिक छंद
संपर्क पत्‍ता
जिल्‍हा
ईमेल
संपर्क क्रमांक
व्‍हॉटसअप क्रमांक
ओळखपत्र (कृपया आपल्‍या ओळखपत्राची प्रत 98544 33344 या व्‍हॉटसअप क्रमांकावर पाठवावी. )
ओळखपत्र क्रमांक
पासवर्ड

Proudly brought to you by BuddyForms
Open chat
आपणास काही मदत हवी आहे काय ?
नमस्‍कार !
तेलीसमाज वधू वर सूचक केंद्रात आपले स्‍वागत !