संपर्क - 9890269698 वेळ - सकाळी १० ते सायं ७ वाजेपर्यंत

प्रिमिअम मेंबरशिप फी

प्रिमिअम मेंबरशिप फी खालील पध्‍दतीने भरू शकता  

मोबाईल पेमेंट साठी कृपया 98902 69698 हा क्रमांंक आपल्‍या मोबाईल मध्‍ये तेलीजगत या नावानेे सेव्‍‍‍ह करावा आणि‍ या क्रमांका वर रक्‍कम भरावी

Open chat
आपणास काही मदत हवी आहे काय ?
नमस्‍कार !
तेलीसमाज वधू वर सूचक केंद्रात आपले स्‍वागत !